Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast
Kancelář Akademie věd ČR
sekretariát Doktorských studijních programů v biomedicíně
 
Linda Kovaříková
Národní 3,  117 21  Praha 1
místnost č. 209/14
Tel: 221 403 215