Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Členové Koordinační rady DSPB

 

 

Předsednictvo Koordinační rady DSPB

Předseda:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (2. LF UK)

 

Místopředsedové:

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (AV ČR)

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA (1. LF UK)

 

Členové:

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1. LF UK)

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (3. LF UK)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK)

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (AV ČR)

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. (MZd)