Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Termíny přijímacích pohovorů 2017

Při přijímacích pohovorech je nutná účast uchazeče o studium DSPB.

 
OR:
Název:
Termín:
Místo:
Předseda:
OR1 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

řádný termín:
1LF 28.6.2017

PřF 26.6.2017

náhradní termín:
1LF 11. 7. 2017 

více informací 1LF: odkaz

více informací PřF: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
OR2
Biologie a patologie buňky

řádný termín:
8. 6. 2017
náhradní termín:

15. 6. 2017

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
OR3 Vývojová a buněčná biologie

řádný termín:

14. 6. 2017
náhradní termín:

29. 6. 2017

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
OR4
Biochemie a patobiochemie

řádný termín:

1. 6. 2017
náhradní termín:

15. 6. 2017

1. LF - knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1LF UK, Na bojišti 3, Praha 2

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
OR5
Fyziologie a patofyziologie člověka

řádný termín:

5. 6. 2017
náhradní termín:

26. 6. 2017

Fyziologický ústav 1. LF UK Albertov 5, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
OR6
Fyziologie živočichů

řádný termín:

12. 6. 2017 od 9h
náhradní termín:

30. 6. 2017 od 9h

PřF UK - Viničná ul. 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
OR7 Imunologie

řádný termín:

22. 6. 2017
náhradní termín:

29. 6. 2017

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
OR8
Mikrobiologie

řádný termín:

13. 6. 2017
náhradní termín:

28. 6. 2017

PřF UK, Katedra genetiky a mikrobiologie, Viničná 5, Praha 2 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
OR9
Neurovědy

řádný termín:

5. 6. 2017 od 13h
náhradní termín:

19. 6. 2017 od 15,15h

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.
OR10
Farmakologie a toxikologie

řádný termín:

1. 6. 2017
náhradní termín:

14. 6. 2017

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.
OR11
Lékařská biofyzika

řádný termín:

7. 6. 2017 ve 13h

náhradní termín:

15. 6. 2017 v 10h. 

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2 prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
OR12
Biomechanika

řádný termín:
7. 6. 2017 od 8h.
náhradní termín:

8. 6. 2017 od 8h. 
FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
OR13
Zobrazovací metody v lékařství

řádný termín:

6. 6. 2017 od 9,30h
náhradní termín:

27. 6. 2017 od 9,30h

sekretariát Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 prof. MUDr. Jan Daneš, CSc
OR14
Kinantropologie

řádný termín:
7. 6. 2017 od 8h.
náhradní termín:

8. 6. 2017 od 8h.

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
OR17
Experimentální chirurgie

řádný termín:

19. 6. 2017
náhradní termín:

26. 6. 2017

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
OR18
Preventivní medicína

řádný termín:

14. 6. 2017
náhradní termín:

29. 6. 2017

Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro, konferenční sál prof. MUDr. Radany Königové doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
OR19
Biomedicínská informatika

řádný termín:

20. 6. 2017 od 10h
náhradní termín:

4. 7. 2017 od 10h

Knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.